top of page

מחברות השראה וספרים

מתנות מושקעות לאנשים שאתם אוהבים ומעריכים!

מחברות השראה, מחברות מהודרות, ספר הברכות, ספר השירים,

ספרון ברכות לברכת הדרך ועוד מתנות עם מילים מושקעות.