ברכות לתלייה

ברכות לתלייה עם משפטי השראה וברכה כצירוף לכל מתנה הופך את החיוך לרחב !

עלות כל ברכה ב-25 ש"ח בלבד !