top of page

מחזיקי מפתחות

מחזיקי מפתחות עם משפטי השראה וברכה

כצירוף לכל מתנה הופך את החיוך לרחב !

עלות כל מחזיק מפתחות 15 שח בלבד !

bottom of page